Events

Upcoming Events

Sydmal 2024 Calendar

Sydmal 2024 Calendar

Sydmal Seniors Program – Thanal

Sydmal Seniors Program – Thanal

International Women’s Day 2024

International Women’s Day 2024

Sydmal 2023 Calendar

Sydmal 2023 Calendar

Past Events

Sydmal 2024 Calendar

Sydmal 2024 Calendar

Sydmal Seniors Program – Thanal

Sydmal Seniors Program – Thanal

Charity Event – മജീഷ്യൻ  മുതുകാട്  സിഡ്‌നിയിൽ

Charity Event – മജീഷ്യൻ മുതുകാട് സിഡ്‌നിയിൽ

Join us for Onam 2023 – ഓണം ഇക്കുറി സിഡ്‌മലിനൊപ്പം….

Join us for Onam 2023 – ഓണം ഇക്കുറി സിഡ്‌മലിനൊപ്പം….